แนะนำที่เก็บข้อมูล

posted on 23 May 2012 18:24 by chiyomi
แนะนำที่เก็บข้อมูล บนโลก ออนไลย์ 
เพื่อท่านใดไม่สดวก พกพา อุปกรณ์ อย่างผมเลย เอามาโพส เพื่อใช้เองด้วย และ นำมาบอกต่อ
เพื่อความสะดวกในชีวิตที่มากขึ้น 
 

edit @ 31 Jul 2012 03:27:59 by BizComp

Comment

Comment:

Tweet

confused smile 


#1 By ton (103.7.57.18|118.173.76.91) on 2012-06-05 14:27